Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Akt. informace - změny ordinační doby v květnu t.r.:     Upozorňujeme, že vzhledem k účasti na odborných seminářích, školeních, klinických dnech, nezbytným úředním jednáním a administrativním činnostem dochází k těmto změnám ordinační doby:

                       čtvrtek     12.5.2022   -   lékař nepřítomen

                       pátek        20.5.2022   -  lékař nepřítomen 

      Pacienti, kteří jsou na den označený "lékař nepřítomen" objednáni k perimetru - dostavte se dle objednání, perimetry jsou prováděny. Též je možno u přítomné sestry vyzvednutí objednaných kontaktních čoček pro již vyšetřené klienty.
     V den označený "zavřeno" je ambulance zcela uzavřena (není přítomna ani sestra).

     Akutní stavy po dobu uzavření ordinace ošetří oční ambulance a pohotovost nemocnice v Litomyšli. U méně závažných stavů doporučujeme konzultovat Vašeho praktického lékaře, který posoudí nezbytnost event. návštěvy specializovaného pracoviště.

     U příznaků zánětu spojivek spojených současně s projevy respiračního infektu je předchozí telefonická konzultace Vašeho praktického lékaře (a poté i event. doporučeného odborného pracoviště) nezbytnou nutností ! (pracoviště odborných lékařů nemívají samostatné čekárny pro infekční pacienty, oddělení od ostatních se provádí předchozí domluvou vhodného času příchodu)