Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Aktuální informace - anti-COVID opatření:Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je oční ambulance v provozu s těmito opatřeními:

     - K vyšetření jsou přijímáni předem objednaní pacienti. I pacientům s akutními očními obtížemi je doporučeno se telefonicky předem domluvit na dalším postupu a čase své návštěvy.

     - Pacienti, kteří mají současně příznaky jakéhokoliv respiračního infektu: Nejprve telefonicky konzultujte Vašeho praktického lékaře a dohodněte se na dalším postupu. V případě, že je Vám poté doporučena i návštěva specializované ambulance - opět se předem nejprve telefonicky dohodněte na konkrétním dalším postupu a době příchodu k vyšetření (nemáme samostatné prostory pro pacienty se zvýšeným rizikem infekce). 

     - K vyšetřením přicházejte až před časem Vašeho objednání. Vzhledem k omezeným prostorám je "čekárna" za současné epidemiologické situace určena k Vašemu příchodu a přípravě před vyšetřením (nikoliv k trávení času po příjezdu autobusu apod.). Rovněž tak prosíme doprovázejí osoby, aby se zbytečně nezdržovaly v čekárně. Vzhledem k velikosti naší čekárny není možné, aby jednoho pacienta k vyšetření doprovázela celá rodina. Pacienty, které musíme při vyšetření rozkapat, též žádáme (pokud lze) - vyčkejte potřebnou dobu mimo uzavřené prostory čekárny a k vyšetření se pak vraťte.

     - Prosíme respektujte, že hned vedle čekárny oční ambulance je ve společné chodbě t.č. umístěno očkovací centrum proti COVID-19. Neobsazujte sedačky určené pro klienty očkovacího centra.                                                     Děkujeme