Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Aktuální provoz v květnu a červnu 2021Oční ambulance je v provozu - vzhledem k aktuální epidemiologické situaci s těmito opatřeními:

     - K vyšetření jsou přijímáni předem objednaní pacienti. I pacientům s akutními očními obtížemi je doporučeno se telefonicky předem domluvit na dalším postupu a čase své návštěvy.

     - Pacienti, kteří mají současně příznaky jakéhokoliv respiračního infektu: Nejprve telefonicky konzultujte Vašeho praktického lékaře a dohodněte se na dalším postupu. V případě, že je Vám poté doporučena i návštěva specializované ambulance - opět se předem nejprve telefonicky dohodněte na konkrétním dalším postupu a době příchodu k vyšetření (nemáme samostatné prostory pro pacienty se zvýšeným rizikem infekce). 

     - K vyšetřením přicházejte až před časem Vašeho objednání. Vzhledem k omezeným prostorám je "čekárna" za současné epidemiologické situace určena k Vašemu příchodu a přípravě před vyšetřením (nikoliv k trávení času po příjezdu autobusu apod.). Rovněž tak prosíme doprovázejí osoby, aby se zbytečně nezdržovaly v čekárně. V současné době není vhodné, aby jednoho pacienta k vyšetření doprovázela celá rodina. Pacienty, které musíme při vyšetření rozkapat, též žádáme (pokud lze) - vyčkejte potřebnou dobu mimo uzavřené prostory čekárny a k vyšetření se pak vraťte.
     - Respektujte, že vedle čekárny oční ambulance je t.č. umístěno očkovací centrum proti COVID-19. Prosíme - neobsazujte sedačky určené pro klienty očkovacího centra.

Plánované změny ordinační doby:

     úterý    25.5.2021 - odpoledne lékař nepřítomen

     středa    9.6.2021 - lékař nepřítomen

    Pacienti, kteří jsou na den označený "lékař nepřítomen" objednáni k perimetru - dostavte se dle objednání, perimetry jsou prováděny. Též je možno u přítomné sestry vyzvednutí již objednaných kontaktních čoček.
     V den označený "zavřeno" je ambulance zcela uzavřena (není přítomna ani sestra).

     Akutní stavy po dobu uzavření ordinace ošetří oční ambulance a pohotovost nemocnice v Litomyšli. U méně závažných stavů doporučujeme konzultovat Vašeho praktického lékaře, který posoudí nezbytnost event. návštěvy specializovaného pracoviště. U pacientů s příznaky respiračního infektu, pacienty v karanténě či izolaci  platí výše uvedený červeně zvýrazněný odstavec i při potřebě návštěvy oční pohot. (ani tem nemají samostatné prostory pro ošetřování pac. se zvýšeným rizikem infekce).

                                              Děkujeme za pochopení