Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Dovolená: 1.-12.8.2022Upozorňujeme na změny ordinační doby v srpnu t.r.:

                 1.8. - 12.8.2022 - DOVOLENÁ - ZAVŘENO

      Akutní stavy po dobu uzavření ordinace ošetří oční ambulance a pohotovost nemocnice v Litomyšli. U méně závažných stavů doporučujeme konzultovat Vašeho praktického lékaře, který posoudí nezbytnost event. návštěvy specializovaného pracoviště.

     Pacienti se současnými příznaky respiračního infektu: konzultuje (nejprve telefonicky) Vašeho praktického lékaře. Pokud Vám bude poté doporučena návštěva odborného pracoviště - dohodněte se též nejprve telefonicky na dalším postupu (odborné ambulance nemívají samostatné čekárny pro infekční pacienty, oddělení od ostatních se provádí časově).

     U pacientů s příznaky respiračního infektu se považuje za samozřejmost, že přinejmenším budou chránit své okolí použitím ochrany nosu a úst (respirátor FFP2 bez výdechového ventilu). Osobám vnímavých k infekci (oslabení, imunosuprimovaní apod.) též doporučujeme chránit se při návštěvě ambulance respirátorem a používat dezinfekci rukou (není možno vyloučit, že se v čekárně nepotkají s člověkem, který nepochopil smysl věty předchozí). Pro úplnost: jedinci s již přímo prokázanou infekcí COVID jsou pak povinni se řídit stále platnými pravidly izolace. 

                                 Děkujeme za pochopení a přejeme i Vám příjemnou dovolenou