Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Omezení příjmu pacientůVzhledem k velkému zájmu o vyšetření na oční ambulanci v současné době nemůžeme přijímat neobjednané neakutní pacienty -  docházelo by ke skluzům v čase ošetření  objednaných pacientů.

K neakutním vyšetřením je nutno se předem objednat telefonicky či přímo u sestry na ambulanci. Pokud se náhodou volný termín tentýž den uvolní, sestra Vám jej samozřejmě nabídne.

Rovněž tak žádáme pacienty po propuštění z nemocnice (popř. po ambulantním ošetření v jiném zařízení), kterým bylo při propuštění doporučeno "hlásit se na ambulanci za x-dní" - ihned po propuštění se k vyšetření předem telefonicky nahlaste.

Pacienty, kteří obdrží domů z nemocnice termín k ambulantní operaci, rovněž žádáme - aby termín operace též co nejdříve předem nahlásili - a objednali se tak na následující den ke kontrole (nemocnice nám termín Vaší operace duplicitně nesděluje ! ).

Děkujeme za pochopení a Vaše včasné předchozí objednání - je to především projev Vaší ohleduplnosti k ostatním objednaným pacientům.