Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Omezení v objednávání - onemocnění administr. pracovnice     Vzhledem k dlouhodobému onemocnění administrativní pracovnice, která se podílí na Vašem objednávání, jsme s politováním nuceni přistoupit k co největšímu zjednodušení objednávání - Vaše objednávání totiž  t.č. provádí sestra navíc mezi svými povinnostmi při přípravě na vyšetření čekajících pacientů.

     Termíny plánovaných vyšetření do konce roku jsou zadány. Termíny vyšetření na leden 2020 budou dány k dispozici v listopadu t.r. To již budeme znát termíny případných omezení provozu. Jediná na ambulanci zbylá sestra totiž nemá dostatek časoprostoru k případnému následnému přeobjednávání na delší dobu dopředu objednaných pacientů.

     Prosíme, poznamenejte si dobře termín Vašeho vyšetření. Sestra t.č. nemůže vzhledem k pracovnímu vytížení reagovat na telefonické dotazy stran opakovaného dohledání zapomenutého termínu Vašeho vyšetření.

      Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k vytíženosti ordinace jsme  v případě promeškání termínu Vašeho plánovaného vyšetření schopni Vám náhradní termín stanovit opět až cca za 3 měsíce.  Rovněž tak si dovolujeme upozornit pacienty sledované ve čtvrtletních intervalech pro zelený zákal - v případě vynechání vyšetření v plánovaný termín Vám na požádání zašleme elektronický recept formou SMS - a další termín můžeme vzhledem k objednací době určit opět až dle původních intervalů - tedy opět až za necelé 3 měsíce.

         Děkujeme za pochopení