Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Pokyny pro objednávání - do konce května obsazeno     Všechny volné termíny pro plánovaná vyšetření do konce května 2023 jsou plně obsazené. Termíny vyšetření na červen 2023 budou vydávány od 1.4.2023.   

      Důvodem tohoto (i pro nás nepříjemného) opatření je skutečnost, že nejsme schopni na delší dobu dopředu určit, kolik volných termínů budeme potřebovat rezervovat pro následné kontroly pro rozléčené pacienty po akutních příhodách (počet v průběhu roku výrazně kolísá, rovněž tak počet nutných kontrol u jednotlivých diagnoz), popř. po očních operacích. Rovněž tak nejsme schopni dlouhodobě dopředu stanovit termíny provozních omezení.  Dalším důvodem je i to, že při dlouhodobém objednávání na několik měsíců dopředu pak výrazně narůstá i počet klientů, kteří se bez omluvy nedostaví (nebo se dostaví v jiném termínu, popř. si opakovaně telefonují  "na kdy že to mají ten termín") což vede k výrazné rozkolísanosti v provozu ambulance.  

     Dospělé si dovolujeme upozornit, že od r. 2019 jsou brýlové recepty pro dospělé (od 18 let) zrušeny - a hodnotu dioptrií do brýlí stanovuje optometrista v optice, ve které pořizujete brýle. Nezávisle na tom provádí oční lékař preventivní oční vyšetření k vyloučení očních onemocnění. Potřebujete-li tedy nutně pouze nové brýle, můžete se rovnou ihned objednat na změření u optometristy - a k preventivnímu očnímu vyšetření se dostavit až poté dle volného termínu s již upravenými brýlemi. Pokud totiž lékař při preventivním vyšetření zjistí, že Vám původní brýle nevyhovují, beztak Vám doporučí objednat se k Vašemu optometristovi. Pokud kromě preventivní prohlídky potřebujete i posudek stran zrakové způsobilosti (řidičský průkaz apod.) - ušetříte si tím i jednu cestu (podmínkou získání kladného posudku je ověření dobrého vidění s vlastní korekcí)

    Vzhledem k tomu, že v ambulanci t.č. pracuje pouze jediná sestra, jsme nuceni přistoupit k co největšímu zjednodušení objednávání - Vaše objednávání totiž provádí sestra navíc mezi svými povinnostmi při přípravě na vyšetření přicházejících pacientů.

     Prosíme, objednávejte se telefonicky (po 8,oo hod. - v ordinačních hodinách). Dobře si poznamenejte termín Vašeho vyšetření. Sestra t.č. nemůže vzhledem k pracovnímu vytížení reagovat na množící se požadavky na dohledání zapomenutého termínu vyšetření. 

      Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k vytíženosti ordinace jsme  v případě promeškání termínu Vašeho plánovaného vyšetření schopni Vám náhradní termín stanovit opět až cca za 3 měsíce.  Rovněž tak si dovolujeme upozornit pacienty sledované ve čtvrtletních intervalech pro zelený zákal - v případě vynechání vyšetření v plánovaném termínu Vám na požádání zašleme elektronický recept formou SMS - a další termín můžeme vzhledem k objednací době určit opět až dle původních intervalů - tedy opět až za necelé 3 měsíce.

      Pro velký zájem o oční vyšetření v současné době nemůžeme přijímat neobjednané neakutní pacienty -  docházelo by ke skluzům v čase ošetření  objednaných pacientů. (Pokud se náhodou volný termín tentýž den uvolní, sestra Vám jej samozřejmě nabídne.)

     Rovněž tak žádáme pacienty po propuštění z nemocnice (popř. po ambulantním ošetření v jiném zařízení), kterým bylo při propuštění doporučeno "hlásit se na ambulanci za x-dní" - ihned po propuštění se k vyšetření předem telefonicky nahlaste.

     Pacienty, kteří obdrží domů z nemocnice termín k ambulantní operaci, rovněž žádáme - aby nám termín operace též co nejdříve předem nahlásili - a objednali se ke kontrole (nemocnice nám termín Vaší operace duplicitně nesděluje !).

                                                                               Děkujeme za pochopení