Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Provoz ambulance v 11/2020     Oční ambulance je v provozu - vzhledem k aktuální epidemiologické situaci s těmito opatřeními:

     - K vyšetření jsou přijímáni předem objednaní pacienti - pacienti po operacích, pacienti s rozléčenými chorobami i objednaní k plánovaným vyšetřením. 

     - I pacienti s akutními obtížemi se telefonicky předem domluví na dalším postupu a čase své návštěvy.

     - Pacienti, kteří mají současně příznaky jakéhokoliv respiračního infektu, nejprve telefonicky konzultují svého praktického lékaře a dohodnou se na dalším postupu. V případě, že je jim poté doporučena i návštěva specializované ambulance - opět se předem nejprve telefonicky dohodnou na konkrétním dalším postupu (nemáme samostatné prostory pro pacienty se zvýšeným rizikem infekce)

     - K vyšetřením přicházejte až před časem Vašeho objednání. Vzhledem k omezeným prostorám je "čekárna" za současné epidemiologické situace určena k Vašemu příchodu a přípravě před vyšetřením (nikoliv k trávení času po příjezdu autobusu apod.). Rovněž tak prosíme doprovázejí osoby, aby se zbytečně nezdržovaly v čekárně. V současné době není vhodné, aby jednoho pacienta k vyšetření doprovázela celá rodina. Pacienty, které musíme při vyšetření rozkapat, též žádáme (pokud lze) - vyčkejte potřebnou dobu mimo uzavřené prostory čekárny a k vyšetření se pak vraťte.  

     - Objednávání pacientů k plánovaným vyšetřením t.č. neprovádíme - všechny volné termíny do konce t.r. jsou obsazeny. Termíny na leden budou vydávány až v prosinci.  

     - V pátek dne 27.11. bude ambulance uzavřena. 

                                                                                                                   Děkujeme za pochopení