Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Výpadek telefonu 16.-17.5.2023Z důvodu údržby sítě ze strany operátora dojde ve dnech 16.-17.5. 2023 (po blíže neurčenou dobu) k přerušení služeb na naší pevné lince (telefon + internet). Ambulance je v provozu, e-recepty vystavujeme (internetové připojení máme duplicitně zajištěné i přes mobilní síť).