Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Nové angio-OCT na našem pracovišti     Na konci ledna 2024 jsme si na naší ambulanci nadělili opožděný vánoční dárek - původní OCT přístroj, který jsme měli od roku 2011, jsme nahradili nejmodernějším OCT přístrojem, který umožňuje i provedení angio-OCT vyšetření, tedy zobrazení cévních struktur v jednotlivých vrstvách sítnice. Toto zobrazení výrazně upřesňuje diagnostiku sítnicových onemocnění a těmito přístroji v současné době disponují zejména sítnicové poradny nemocnic. Z hlediska diagnostických možností se zakoupením tohoto přístroje naše ambulance opět zařadila mezi nejlépe vybavená pracoviště v regionu. Ty druhy snímků, které prováděl náš předchozí přístroj, nové OCT samozřejmě umí též - a snímky provádí v mnohem vyšším rozlišení. 

     Pro ty z Vás, kteří se s OCT vyšetřením doposud nesetkali, ponecháme níže (stále platné) informace k původnímu OCT přístroji v nezměněné podobě:

Od roku 2011 je přímo v ambulanci v indikovaných případech možnost provedení vyšetření na spektrálním OCT (= optická koherenční tomografie).  Přístroj umožňuje detailní vyšetření přední i zadní části oka.  Bezkontaktně a bezbolestně na základě analýzy světelného paprsku nízké intenzity (světlo LED diody) odraženého od vyšetřované tkáně dokáže s mikrometrovou přesností vytvořit obraz příčných řezů vyšetřovanou částí oka.

Výhodou nového "spektrálního OCT" přístroje je to, že oproti předchozí generaci OCT přístrojů dosahuje díky jiné konstrukci analyzátoru několikanásobně většího rozlišení a současně je doba potřebná pro získání obrazu několikanásobně kratší - což je pro vyšetřovaného výrazně  jednodušší (během vyšetření je třeba aby pacient fixoval pozorně pohled na značku v přístroji - doba potřebná k získání obrazu je pak na novém spektrálním OCT kolem 1 sec., na starších přístrojích mnohonásobně více).

Možnost OCT vyšetření je významným přínosem ve včasné diagnostice a sledování léčby zejména u zeleného zákalu, věkem podmíněné makulární degenerace, diabetické retinopatie, makulární díry a dalších onemocněních sítnice a zrakového nervu. Zejména na OCT snímcích sítnice jsou mnohdy patrné výrazné změny již v době, kdy při běžném vyšetření na štěrbinové lampě s čočkou či oftalmoskopem není patrna téměř žádná odchylka. Rovněž tak při sledování průběhu onemocnění je nepozorovatelná změna při běžném vyšetření na OCT obraze velmi výrazná.  Vzhledem k tomu, že OCT vyšetření je pro pacienta bez rizika (není používáno žádné "záření" atd.), je na rozdíl od např. RTG vyšetření libovolněkrát opakovatelné a při indikaci OCT kontroly se lékař může řídit  jen charakterem a průběhem onemocnění.