Objednávejte se telefonicky mezi 8,00 - 12,00 hod. na tel.: +420 461 312 569
Oční centrum Moravská Třebová s.r.o.
V našem centru Vám nabízíme:

Oční vyšetření dětí i dospělých
Oční vyšetření na doporučení ošetřujícího lékaře
Vyšetření a sledování glaukomatiků
Sledování pacientů před a po očních operacích
Konzultace zájemců o odstranění brýlí laserem
Prohlídky pro potřeby zaměstnavatele
Vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)

Nové angio-OCT na našem pracovišti     Na konci ledna 2024 jsme na naší ambulanci nahradili původní OCT přístroj (optický koherenční tomograf), který jsme měli od roku 2011, novým OCT přístrojem nejmodernější konstrukce, který navíc umožňuje i provedení angio-OCT vyšetření, tedy detailní zobrazení cévních struktur v jednotlivých vrstvách sítnice. Toto zobrazení výrazně upřesňuje diagnostiku sítnicových onemocnění a těmito přístroji v současné době disponují zejména sítnicové poradny nemocnic. Z hlediska diagnostických možností se zakoupením tohoto přístroje naše ambulance opět zařadila mezi nejlépe vybavená pracoviště v regionu. Ty druhy snímků, které prováděl náš předchozí přístroj, nové OCT samozřejmě umí též - a snímky provádí v mnohem vyšším rozlišení. 

     Pro ty z Vás, kteří se s OCT vyšetřením doposud nesetkali, ponecháme níže (stále platné) informace k původnímu OCT přístroji v nezměněné podobě:

Od roku 2011 je přímo v ambulanci v indikovaných případech možnost provedení vyšetření na spektrálním OCT (= optická koherenční tomografie).  Přístroj umožňuje detailní vyšetření přední i zadní části oka.  Bezkontaktně a bezbolestně na základě analýzy světelného paprsku nízké intenzity (světlo LED diody) odraženého od vyšetřované tkáně dokáže s mikrometrovou přesností vytvořit obraz příčných řezů vyšetřovanou částí oka.

Výhodou nového "spektrálního OCT" přístroje je to, že oproti předchozí generaci OCT přístrojů dosahuje díky jiné konstrukci analyzátoru několikanásobně většího rozlišení a současně je doba potřebná pro získání obrazu několikanásobně kratší - což je pro vyšetřovaného výrazně  jednodušší (během vyšetření je třeba aby pacient fixoval pozorně pohled na značku v přístroji - doba potřebná k získání obrazu je pak na novém spektrálním OCT kolem 1 sec., na starších přístrojích mnohonásobně více).

Možnost OCT vyšetření je významným přínosem ve včasné diagnostice a sledování léčby zejména u zeleného zákalu, věkem podmíněné makulární degenerace, diabetické retinopatie, makulární díry a dalších onemocněních sítnice a zrakového nervu. Zejména na OCT snímcích sítnice jsou mnohdy patrné výrazné změny již v době, kdy při běžném vyšetření na štěrbinové lampě s čočkou či oftalmoskopem není patrna téměř žádná odchylka. Rovněž tak při sledování průběhu onemocnění je nepozorovatelná změna při běžném vyšetření na OCT obraze velmi výrazná.  Vzhledem k tomu, že OCT vyšetření je pro pacienta bez rizika (není používáno žádné "záření" atd.), je na rozdíl od např. RTG vyšetření libovolněkrát opakovatelné a při indikaci OCT kontroly se lékař může řídit  jen charakterem a průběhem onemocnění.